Fusionspace Sdn. Bhd.

Our Licenses

Sijil Kementerian Kewangan - Bumiputera

 

Sijil Kementerian Kewangan - Kontraktor

CIDB Perakuan Pendaftaran

CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

TNB Kontraktor Kerja

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan

Suruhanjaya Tenaga Elektrik

Suruhanjaya Tenaga Gas

Gas Malaysia

Telekom Malaysia

UEM

BEM

Sijil Kementerian Kewangan - Bumiputera

 

Sijil Kementerian Kewangan - Kontraktor

CIDB Perakuan Pendaftaran

CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

TNB Kontraktor Kerja

Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan

Suruhanjaya Tenaga Elektrik

Suruhanjaya Tenaga Gas

Gas Malaysia

Telekom Malaysia

UEM

BEM